To Live

Genre: drama,war

Director: Yimou Zhang

Starring: You Ge, Li Gong, Ben Niu, Wu Jiang

Language: Mandarin

Length: 133 Mins

Release Date: Fri Dec 16 1994

Description: To Live is a Mandarin movie in genre drama,war directed by Yimou Zhang, starring You Ge, Li Gong, Ben Niu, Wu Jiang.

drama ( 0)
war ( 0)

To Live Relevant News

To Live Relevant Feeds

To Live Reviews And Discussions