Eat Drink Man Woman

Genre: comedy,drama,romance

Director: Ang Lee

Starring: Sihung Lung, Yu-Wen Wang, Chien-Lien Wu, Kuei-Mei Yang

Language: Mandarin, French

Length: 124 Mins

Release Date: Wed Aug 03 1994

Description: Eat Drink Man Woman is a Mandarin, French movie in genre comedy,drama,romance directed by Ang Lee, starring Sihung Lung, Yu-Wen Wang, Chien-Lien Wu, Kuei-Mei Yang.

comedy ( 0)
drama ( 0)
romance ( 0)

Eat Drink Man Woman Relevant News

Eat Drink Man Woman Relevant Feeds

Eat Drink Man Woman Reviews And Discussions