Kundun

Genre: biography,drama,war

Director: Martin Scorsese

Starring: Tenzin Thuthob Tsarong, Gyurme Tethong, Tulku Jamyang Kunga Tenzin, Tenzin Yeshi Paichang

Language: English, Tibetan, Mandarin

Length: 134 Mins

Release Date: Fri Jan 16 1998

Description: Kundun is a English, Tibetan, Mandarin movie in genre biography,drama,war directed by Martin Scorsese, starring Tenzin Thuthob Tsarong, Gyurme Tethong, Tulku Jamyang Kunga Tenzin, Tenzin Yeshi Paichang.

biography ( 0)
drama ( 0)
war ( 0)

Kundun Relevant News

Kundun Relevant Feeds

Kundun Reviews And Discussions