Ek Gunah Aur Sahi

Genre: action,crime,thriller

Director: Yogi Kathuria

Starring: Sunil Dutt,Parveen Babi,Gulshan Arora,Brahmachari

Language: Hindi

Length: Mins

Release Date: Fri Jan 04 1980

Description: Ek Gunah Aur Sahi is a Hindi movie in genre action,crime,thriller directed by Yogi Kathuria, starring Sunil Dutt,Parveen Babi,Gulshan Arora,Brahmachari.

action ( 0)
crime ( 0)
thriller ( 0)

Ek Gunah Aur Sahi Relevant News

Ek Gunah Aur Sahi Relevant Feeds

Ek Gunah Aur Sahi Reviews And Discussions