Palki (Palanquin)

Genre: drama

Director: Shailender Vyas

Starring: Michelle Morgan,Rajesh Sharma,Piyush Mishra,Amita Nangia

Language: Hindi

Length: 84 Mins

Release Date: Sat May 21 2016

Description: Palki (Palanquin) is a Hindi movie in genre drama directed by Shailender Vyas, starring Michelle Morgan,Rajesh Sharma,Piyush Mishra,Amita Nangia.

drama ( 0)

Palki (Palanquin) Relevant News

Palki (Palanquin) Relevant Feeds

Palki (Palanquin) Reviews And Discussions