Baapjanma

Genre: drama

Director: Nipun Dharmadhikari

Starring: Pushkaraj Chirputkar,Sachin Khedekar,Akarsh Khurana,Sharvari Lohokare

Language: Marathi

Length: 121 Mins

Release Date: Fri Sep 29 2017

Description: Baapjanma is a Marathi movie in genre drama directed by Nipun Dharmadhikari, starring Pushkaraj Chirputkar,Sachin Khedekar,Akarsh Khurana,Sharvari Lohokare.

drama ( 0)

Baapjanma Relevant News

Baapjanma Relevant Feeds

Baapjanma Reviews And Discussions