Savarkhed: Ek Gaav

Genre: crime,drama,thriller

Director: Rajeev Patil

Starring: Vikram Gokhale,Sadashiv Amrapurkar,Ankush Chaudhari,Sonali Khare

Language: Marathi

Length: 95 Mins

Release Date: Sat Aug 21 2004

Description: Savarkhed: Ek Gaav is a Marathi movie in genre crime,drama,thriller directed by Rajeev Patil, starring Vikram Gokhale,Sadashiv Amrapurkar,Ankush Chaudhari,Sonali Khare.

crime ( 0)
drama ( 0)
thriller ( 0)

Savarkhed: Ek Gaav Relevant News

Savarkhed: Ek Gaav Relevant Feeds

Savarkhed: Ek Gaav Reviews And Discussions