Satvapariksha

Genre: family

Director: Ramesh Salgaonkar

Starring: Laxmikant Berde,Vijay Chavan,Madhavi Gogate,Smita Jaykar

Language: Marathi

Length: Mins

Release Date: Fri Aug 21 1998

Description: Satvapariksha is a Marathi movie in genre family directed by Ramesh Salgaonkar, starring Laxmikant Berde,Vijay Chavan,Madhavi Gogate,Smita Jaykar.

family ( 0)

Satvapariksha Relevant News

Satvapariksha Relevant Feeds

Satvapariksha Reviews And Discussions