Kaksparsh

Genre: drama,family,romance

Director: Mahesh Manjrekar

Starring: Sachin Khedekar,Priya Bapat,Sanjay Kapre,Abhijit Kelkar

Language: Marathi,Hindi

Length: 140 Mins

Release Date: Fri May 04 2012

Description: Kaksparsh is a Marathi,Hindi movie in genre drama,family,romance directed by Mahesh Manjrekar, starring Sachin Khedekar,Priya Bapat,Sanjay Kapre,Abhijit Kelkar.

drama ( 0)
family ( 0)
romance ( 0)

Kaksparsh Relevant News

Kaksparsh Relevant Feeds

Kaksparsh Reviews And Discussions