Sau Shashi Deodhar

Genre: thriller

Director: Amol Shetge

Starring: Tushar Dalvi,Ajinkya Deo,Aniket Kelkar,Avinash Kharshikar

Language: Marathi

Length: Mins

Release Date: Fri Feb 21 2014

Description: Sau Shashi Deodhar is a Marathi movie in genre thriller directed by Amol Shetge, starring Tushar Dalvi,Ajinkya Deo,Aniket Kelkar,Avinash Kharshikar.

thriller ( 0)

Watch Sau Shashi Deodhar Trailer

Sau Shashi Deodhar Relevant News

Sau Shashi Deodhar Relevant Feeds

Sau Shashi Deodhar Reviews And Discussions