Fakta Ladh Mhana

Genre: action

Director: Mahesh Manjrekar

Starring: Nagesh Bhonsle,Shrirang Deshmukh,Bharat Jadhav,Siddarth Jadhav

Language: Marathi

Length: 145 Mins

Release Date: Fri Aug 05 2011

Description: Fakta Ladh Mhana is a Marathi movie in genre action directed by Mahesh Manjrekar, starring Nagesh Bhonsle,Shrirang Deshmukh,Bharat Jadhav,Siddarth Jadhav.

action ( 0)

Watch Fakta Ladh Mhana Trailer

Fakta Ladh Mhana Relevant News

Fakta Ladh Mhana Relevant Feeds

Fakta Ladh Mhana Reviews And Discussions